Tiếp tục thiết lập thử nghiệm thể chế liên tỉnh, thành phố để quản lý lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

QUỐC TUẤN |

(QNO ) - UBND tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng vừa ký kết thỏa thuận phối hợp về quản lý tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý tổng hợp lưu vực sông VG - TB và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng. Ảnh: Q.T
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng. Ảnh: Q.T 

Theo đó, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì thể chế liên tỉnh, thành phố để hợp tác, điều phối các hoạt động liên quan tới quản lý tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, hai địa phương cũng sẽ đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng có thẩm quyền biện pháp đảm bảo thực hiện quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, kiến nghị giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch tổng hợp lưu vực sông này.

Quảng Nam - Đà Nẵng sẽ tăng cường phối hợp theo dõi, giám sát diễn biến tài nguyên nước, các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng chống và khắc phục hậu quả do nước gây ra; tăng cường phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng.

Thỏa thuận phối hợp cũng đề cập việc nâng cao năng lực quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Vu Gia - Thu Bồn là một trong 10 lưu vực sông lớn nhất nước ta. Ảnh: Q.T
Vu Gia - Thu Bồn là một trong 10 lưu vực sông lớn nhất nước ta. Ảnh: Q.T 

Để triển khai thực hiện thỏa thuận, các bên thống nhất Ban điều phối quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng sẽ chỉ đạo việc xây dựng và trực tiếp ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động chi tiết. 

Thỏa thuận phối hợp này nhằm tối đa hóa các lợi ích kinh tế, hài hòa lợi ích giữa các đối tượng sử dụng, đảm bảo sự bền vững của các hệ sinh thái phụ thuộc vào nguồn nước; đồng thời ngăn ngừa sử dụng nước lãng phí và phòng chống các tác động do nước gây ra trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn.

TAGS

Thỏa thuận điều phối lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn: Hài hòa lợi ích

HÀ SẤU |

Manh nha hình thành từ năm 2017, thỏa thuận điều phối, quản lý lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng vừa tiếp tục được ký kết vào hôm qua 29/8.