Tổ chức các hoạt động Tuần lễ biển và hải đảo đảm bảo phòng chống dịch

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 3298 về tổ chức các hoạt động Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam hưởng ứng ngày Đại dương thế giới (8.6). Thời gian thực hiện từ ngày 1 - 8.6.

Kế hoạch nhằm tăng cường sự tham gia của các sở, ban ngành, hội - đoàn thể, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và tư nhân... trong các hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển đảo Việt Nam.

Thu hút và huy động sự tham gia rộng rãi của tổ chức cộng đồng và từng người dân nhằm tăng cường hiệu quả công tác truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội.

UBND các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt triển khai tổ chức các hoạt động Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam hưởng ứng ngày Đại dương thế giới phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: làm sạch vệ sinh môi trường biển và hải đảo, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước...

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức các hoạt động phải đảm bảo tuân thủ chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của địa phương về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

TAGS