Triển khai quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

TÙNG CHI (tổng hợp) |

Báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT) cho biết, trong tháng 7.2020, đơn vị phối hợp thực hiện giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ.

Đến nay 100% được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hằng ngày; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; triển khai, thực hiện việc cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất. Đồng thời thẩm định và trình Bộ TN&MT phê duyệt 656 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước với hơn 9.957 tỷ đồng. Hiện, Cục Quản lý tài nguyên nước triển khai xây dựng nhiệm vụ quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam) và lưu vực sông Ba (Tây Nguyên).

Trong tháng 8, Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở vùng khan hiếm nước, thiếu nước, hải đảo; xây dựng và hoàn thiện hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, giám sát việc vận hành của hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ chứa thủy điện... bằng công nghệ tự động, trực tuyến.

TAGS