UBND tỉnh yêu cầu giải quyết dứt điểm sự cố cháy tại mỏ than Nông Sơn

TÙNG CHI |

(QNO) - UBND tỉnh vừa yêu cầu Công an tỉnh, Sở Tài nguyên - môi trường, UBND huyện Nông Sơn, Công ty CP Than - điện Nông Sơn - TKV giải quyết dứt điểm sự cố cháy tại bãi thải của mỏ than Nông Sơn (xã Quế Trung).

Trong đó, yêu cầu Công ty CP Than - điện Nông Sơn - TKV thực hiện đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trường tại bãi thải và ngăn chặn các khả năng gây cháy tại mỏ than Nông Sơn; chuẩn bị đủ nguồn lực để ứng phó nếu xảy ra cháy trong thời gian đến.

Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với mỏ than Nông Sơn; điều tra nguyên nhân, khả năng gây cháy và xử lý các vi phạm (nếu có) về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở theo quy định.

UBND huyện Nông Sơn tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và UBND xã Quế Trung thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường của Công ty CP Than - điện Nông Sơn - TKV.

Vào cuối tháng 7, khi nhận thông tin về tình hình ô nhiễm môi trường xung quanh do cháy bãi thải tại khu vực mỏ than Nông Sơn, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên - môi trường) đã đề nghị Sở Tài nguyên - môi trường Quảng Nam tiếp tục đôn đốc, theo dõi chặt chẽ và hướng dẫn công ty xử lý sự cố cháy bãi thải để đảm bảo việc xử lý có hiệu quả và nhanh chóng nhất.

TAGS