Xả nước thải ra môi trường vượt quy chuẩn, một doanh nghiệp bị phạt 110 triệu đồng

TÙNG CHI |

(QNO) - Công ty TNHH Peak Outdoor bị xử phạt 110 triệu đồng do xả nước thải vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật.

UBND tỉnh vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Peak Outdoor (Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục, Thăng Bình) với tổng mức phạt 110 triệu đồng.

Công ty TNHH Peak Outdoor bị phạt 100 triệu đồng do xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần đến dưới 10 lần đối với thông số Amoni vượt 6,18 lần.

Ngoài ra, công ty bị phạt tăng thêm 10% của mức tiền phạt đối với thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần đối với thông số nhu cầu ô xy sinh hóa (BOD5) vượt 1,16 lần.

Tuy nhiên, tình tiết giảm nhẹ là Công ty TNHH Peak Outdoor đã tự nguyện khắc phục hậu quả, thành thật hối lỗi.

Công ty bị buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; buộc chi trả kinh phí trưng cầu kiểm định và phân tích mẫu môi trường theo đơn giá hiện hành đối với mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật vào môi trường.

TAGS