Xem xét di dời các hộ bị ảnh hưởng bởi Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2

VĂN PHIN |

 Ngày 10.8, Sở TN&MT có văn bản số 1614/2020 đề nghị UBND huyện Núi Thành chỉ đạo các phòng, ban có liên quan của địa phương làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để xác định mức độ ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng của khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2 (Núi Thành) đối với 4 hộ dân, gồm: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Ngọc Dũng, Phan Công Định và Lê Trung. 

Trên cơ sở đó, UBND huyện Núi Thành thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ nêu trên theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 87 Luật Đất đai, Điều 16 Nghị định 47/2014 của Chính phủ và Điều 19 Quyết định số 43/2014 của UBND tỉnh. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, UBND huyện Núi Thành báo cáo bằng văn bản cho Sở TN&MT để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trước đó, Sở TN&MT nhận được báo cáo của UBND huyện Núi Thành về việc đề xuất di dời các hộ do ảnh hưởng trực tiếp của khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2.

TAGS