Xử lý triệt để điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh. Sở TN&MT tăng cường tần suất quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc môi trường định kỳ; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025; thực hiện việc tính toán, công bố chỉ số chất lượng không khí xung quanh theo hướng dẫn của Tổng cục Môi trường...

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo phòng ban chuyên môn rà soát, tổng hợp, báo cáo số liệu về danh sách cơ sở công nghiệp thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định; tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp hạn chế phát sinh khí thải từ phương tiện giao thông và hoạt động xây dựng; đồng thời công khai thông tin về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành trong việc kiểm soát các cơ sở sản xuất có phát sinh các loại hơi hóa chất độc hại và khí thải, đặc biệt là cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như: nhiệt điện, thép, hóa chất và phân bón hóa học, chế biến và khai thác khoáng sản.

TAGS