Năm 2023 sẽ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện

NGUYÊN ĐOAN 04/01/2023 12:02

(QNO) - Cho biết như vậy tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sáng nay 4/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cũng lưu ý: Đối với những huyện không đạt chuẩn theo quy định, từ nay về sau không tăng thêm cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, ngay cả việc bổ nhiệm chức vụ trưởng/phó phòng cũng dừng lại.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sáng nay 4/1. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sáng nay 4/1. Ảnh: N.Đ

Theo đó, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi và chuẩn bị từng bước lộ trình bố trí cán bộ nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện không đủ chuẩn theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2022 của ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh. Đồng thời đề nghị hội nghị tập trung phân tích, thảo luận làm rõ nguyên nhân của các hạn chế đã được nhìn nhận và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh tiếp tục tham mưu thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, nhất là tham mưu ban hành Đề án tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín chủ trì điều hành hội nghị thảo luận. Ảnh: N.Đ
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín chủ trì điều hành hội nghị thảo luận. Ảnh: N.Đ

Cùng với đó, tham mưu việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quy định số 262, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị. Phối hợp Ban cán sự đảng UBND tỉnh xây dựng đề án hỗ trợ cho cán bộ luân chuyển về cơ sở, yên tâm luân chuyển.

Đồng thời, tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; chú trọng tham mưu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra; rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng…

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2022, căn cứ Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu thực hiện hoàn thành 14/15 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, đã tham mưu củng cố, kiện toàn, bổ sung nhân sự 60 trường hợp. Cụ thể: bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn từ nguồn tại chỗ 9 trường hợp; điều động 6 trường hợp; bổ nhiệm lại, tái cử, kéo dài thời gian giữ chức vụ 8 trường hợp; chuẩn y ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy 16 trường hợp; chỉ định ủy viên ban chấp hành đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy 17 trường hợp; cho ý kiến kiện toàn phó chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện 4 trường hợp.

Ngoài ra, thực hiện hiệp y điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử đối với cán bộ thuộc ngành dọc Trung ương 25 trường hợp.

Đại diện cấp ủy cấp huyện phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.Đ
Đại diện cấp ủy cấp huyện phát biểu thảo luận trực tuyến tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Tham mưu triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Thanh Hải: Trên cơ sở Quy định số 50, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, đã tham mưu ban hành Quy định về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và các kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Qua rà soát, không bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; tham mưu hoàn thành xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 đảm bảo theo quy định. Quảng Nam là một trong những tỉnh được Trung ương phê duyệt quy hoạch sớm.

Năm 2022, số lượng đảng viên kết nạp mới là 1.879 đảng viên, đạt 125,27% so với chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra (1.500 đảng viên); so với năm 2021 kết nạp tăng 158 đảng viên...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Năm 2023 sẽ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO