Nông thôn mới

Năm 2024, Quế Sơn xây dựng ít nhất 3 mô hình thôn nông thôn mới thông minh

VĨNH ĐIỆN 20/05/2024 16:05

(QNO) - UBND huyện Quế Sơn vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh năm 2024.

Huyện Quế Sơn phấn đấu 90% hồ sơ công việc cấp huyện, 80% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% xã NTM và NTM nâng cao năm 2024 đạt chuẩn tiêu chí thông tin và truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; đạt một số chỉ tiêu của tiêu chí hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao.

Trong năm 2024, Quế Sơn xây dựng ít nhất 3 mô hình thôn NTM thông minh theo lĩnh vực nổi trội (cải cách hành chính, an ninh trật tự, giáo dục, du lịch, văn hóa,...) tại các xã Quế Long, Quế Xuân 2, Quế Phú. Đánh giá mô hình xã NTM thông minh phát triển chuyển đổi số toàn diện tại xã Quế Phú, thôn thông minh Phương Nghệ (xã Quế Phú).

Để đạt các mục tiêu trên, huyện Quế Sơn tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng NTM; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số, phát triển xã hội số; triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số; chú trọng thực hiện các nội dung tiêu chí thông tin và truyền thông, hành chính công…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Năm 2024, Quế Sơn xây dựng ít nhất 3 mô hình thôn nông thôn mới thông minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO