Nam Giang: 28 chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh

VĂN THỦY 13/01/2016 09:26

Huyện ủy Nam Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Trong năm 2015, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được các cấp ủy đảng trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả. Trong đó, đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năm 2015, qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, toàn Đảng bộ huyện có 28 chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 5 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu,; 17 chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, 9 chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt hoàn thành nhiệm vụ,  không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém… Năm 2016, Đảng bộ Nam Giang hướng trọng tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt trong các loại hình tổ chức đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm; nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; đổi mới công tác tham mưu, phục vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra; phấn đấu kết nạp từ 90  đảng viên mới; tăng tỷ lệ cán bộ thôn là đảng viên…

VĂN THỦY

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nam Giang: 28 chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO