Xã hội

Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở

N.ĐOAN 06/06/2024 17:23

(QNO) - Giai đoạn 2024 - 2030, Quảng Nam phấn đấu có tối thiểu 1 tập huấn viên cấp huyện/80 tổ hòa giải ở cơ sở; có tối thiểu 1 tập huấn viên cấp tỉnh/100 tổ hòa giải ở cơ sở.

Đó là một trong các mục tiêu cụ thể tại Kế hoạch 4063 được UBND tỉnh ban hành ngày 5/6/2024 triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 315).

Tại Kế hoạch 4063, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án 315 của Thủ tướng Chính phủ. Gắn triển khai các nhiệm vụ của đề án với việc hướng mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở; gắn công tác hòa giải ở cơ sở với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các nội dung, hoạt động đề ra phải có tính trọng tâm, trọng điểm và khả thi; chú trọng việc lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác hòa giải ở cơ sở hiện nay. Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và cơ quan quản lý nhà nước nhằm huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu 100% đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu để hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho hòa giải viên ở cơ sở. Có 100% tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.

Có ít nhất 10% tổ hòa giải ở cơ sở được luật sư, luật gia, hội thẩm nhân dân, lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực pháp luật, người đã từng là thẩm phán, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên, điều tra viên hỗ trợ về chuyên môn pháp luật…

UBND tỉnh cũng đặt mục tiêu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi tỉnh đạt từ 85% trở lên; đối với xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm đạt hơn 90%. Có ít nhất 5% đơn vị cấp xã đạt yêu cầu của mô hình “Cấp xã điển hình về hòa giải ở cơ sở”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO