Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng

NGUYÊN BẢO 22/04/2014 08:27

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 6.12.2012 của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh năm 2014 vừa được UBND tỉnh phê duyệt.

UBND tỉnh đặt mục tiêu khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước nâng cao hiệu quả công tác PCTN, lãng phí; đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Để thực hiện đạt mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp về PCTN của Đảng, Chính phủ. Đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong việc thực hiện nhiệm vụ, biện pháp PCTN, lãng phí; đề ra biện pháp cụ thể và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp PCTN, lãng phí ngay tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý…

NGUYÊN BẢO

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO