Ngành tổ chức xây dựng Đảng: Đề cao tính chuyên nghiệp, công tâm, chặt chẽ và cẩn trọng

HÀN GIANG 06/01/2023 06:37

Phấn đấu hoàn thành việc xây dựng quy trình xử lý công việc của cán bộ, công chức trên các lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng là một trong nhiều mục tiêu được Ban Tổ chức Tỉnh ủy đặt ra trong năm 2023.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín trao Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018 - 2022). Ảnh: N.Đ
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín trao Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018 - 2022). Ảnh: N.Đ

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 (diễn ra ngày 4/1) đánh giá, năm 2022 ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là kịp thời tham mưu triển khai, quán triệt và cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Quảng Nam là một trong những địa phương hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ và được Trung ương phê duyệt sớm; công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo quy trình, dân chủ, khách quan...

Theo ông Cao Thanh Hải - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, quá trình tham mưu đã giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng từ thực tiễn.

Trong đó, có một số việc làm mới, hiệu quả, như: Xử lý dứt điểm những sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 27 ngày 21/2/2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ, công tác tuyển dụng theo Kết luận số 48 ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71 ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư. Kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự lãnh đạo ở nhiều địa phương, đơn vị.

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín, trong thời gian đến, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần bám sát Chương trình công tác của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp để tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, quy định, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Cùng với đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ; chú trọng công tác xây dựng ngành và cán bộ, công chức của ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Phấn đấu trong năm 2023 hoàn thành công tác mô tả xây dựng quy trình xử lý công việc của cán bộ, công chức trên các lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự kiểm tra để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, ngành đã tích cực tham mưu luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức. Theo đó, toàn tỉnh đã chuyển đổi vị trí công tác 258 trường hợp. Tham mưu ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu, đang sinh hoạt đảng trên địa bàn tỉnh.

Qua tham mưu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2022 gắn với các giải pháp thực hiện đồng bộ, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.876 đảng viên, đạt hơn 125% so với nghị quyết của Tỉnh ủy.

Cùng với đó, tham mưu việc phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trực tiếp tham dự sinh hoạt với ít nhất 1 chi bộ tại các thôn, tổ dân phố; đồng thời dự ít nhất 1 phiên họp của ban chấp hành đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh...

“Từ những kết quả đạt được trong năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam được Ban Tổ chức Trung ương chấm điểm thi đua cao nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên và được Ban Tổ chức Trung ương lựa chọn là một trong 23 ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh trên toàn quốc để tặng bằng khen” - ông Hải cho biết.

Ghi nhận những kết quả đạt được của ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh năm 2022, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra ở năm 2023, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị toàn ngành tiếp tục tham mưu thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Cùng với đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, trong đó tập trung tham mưu ban hành Đề án tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phối hợp tham mưu xây dựng đề án hỗ trợ cho cán bộ luân chuyển về cơ sở, tạo sự yên tâm trong công tác. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

“Trong năm 2023 sẽ sắp xếp các đơn vị hành chính ở cấp huyện không đạt chuẩn theo quy định. Cho nên, từ nay về sau các địa phương không đạt chuẩn không tăng thêm cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, ngay cả việc bổ nhiệm chức vụ trưởng/phó phòng cũng dừng lại.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi và chuẩn bị từng bước lộ trình bố trí cán bộ nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện không đủ chuẩn theo quy định” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngành tổ chức xây dựng Đảng: Đề cao tính chuyên nghiệp, công tâm, chặt chẽ và cẩn trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO