Ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII

12/12/2012 07:01

(QNO) - Sáng nay 12.12, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII tiếp tục ngày làm việc thứ hai dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sỹ.

alt
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND năm 2012.

Mở đầu phiên làm việc, ông Trần Đình Tùng, giám đốc Sở Tài chính trình bày các báo cáo quyết toán nhà nước năm 2011, tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2013. 

Theo đó, dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2012 được Trung ương giao là 7.700 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao là 8.400 tỷ đồng. Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2012 là: 5.600 tỷ đồng, đạt 66,2 % dự toán Trung ương giao, đạt 66,6% dự toán tỉnh giao. 

Thu nội địa 10 tháng đầu năm 2012 là 3.065 tỷ đồng, đạt 63 % dự toán tỉnh giao và bằng 89 % so với cùng kỳ. Thu nội địa 2012 ước đạt 3.650 tỷ đồng, đạt 76,0 % dự toán và bằng 88 % so năm 2011. Dự toán tổng thu ngân sách địa phương năm 2012 là 8.930 tỷ đồng, ước thực hiện đạt 13.535 tỷ đồng, đạt 151% dự toán tỉnh giao.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thu ngân sách năm 2012, các căn cứ xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2013 và hướng dẫn của Trung ương, tỉnh xây dựng dự toán thu nội địa năm 2013 là 4.478 tỷ đồng, tăng 22,6 % so ước thực hiện năm 2012, nếu trừ số thu tiền sử dụng đất 478 tỷ đồng, thì dự toán thu nội địa năm 2013 là 4.000 tỷ đồng, tăng 21% so ước thực hiện năm 2012. 

Theo UBND tỉnh, dự toán thu ngân sách địa phương năm 2013 là 9.844 tỷ đồng, bằng 72% so ước thực hiện 2012, tăng 10% so dự toán năm 2012. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2013 là: 6.783 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 4.478 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 1.560 tỷ đồng, thu để lại chi quản lý qua ngân sách 745 tỷ đồng.

Đề nghị tăng thêm 2.279 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp

Tiếp đó, ông Nguyễn Hữu Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ cũng trình bày kế hoạch phân bổ biên chế hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh của tỉnh năm 2013. Tổng biên chế công chức tỉnh năm 2012 được HĐND tỉnh quyết định là 3.530 biên chế. Việc phân bổ biên chế công chức năm 2012 được thực hiện công khai và kịp thời cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh để chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức (CB, CC) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Trên cơ sở xác định rõ mục đích, ý nghĩa của việc quản lý, sử dụng biên chế công chức phân bổ trong năm, về cơ bản lãnh đạo các đơn vị đã đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính và thực hiện chính sách đối với CB, CC.

alt
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND, Hội thẩm nhân dân  năm 2012.

Năm 2013, tổng biên chế công chức các đơn vị, địa phương đề nghị tăng thêm so với năm 2012 là 402 biên chế (khối huyện, thành phố: 185; khối sở, ngành: 190; các cơ quan trực thuộc: 27). Xuất phát từ nhu cầu của các địa phương, đơn vị, quy định của pháp luật và căn cứ số biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao hiện nay (3.609 biên chế), UBND tỉnh chỉ xem xét đề nghị bổ sung biên chế công chức năm 2013 đối với một số đơn vị, địa phương được giao tăng thêm nhiệm vụ hoặc thành lập mới, kiện toàn một số cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc để bảo đảm tính tương đối hợp lý giữa quản lý hành chính nhà nước với biên chế được giao giữa các huyện với nhau. Tổng biên chế tăng thêm so với năm 2012 là 38 biên chế công chức.

Tổng biên chế sự nghiệp năm 2012 được HĐND tỉnh quyết định là 33.709 chỉ tiêu. Tổng chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2013 các đơn vị, địa phương đề nghị tăng thêm so với năm 2012 là 2.279 chỉ tiêu; trong đó, biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo 1.080 chỉ tiêu (khối huyện 1.068 chỉ tiêu, khối Sở 12 chỉ tiêu), sự nghiệp y tế 701 chỉ tiêu (Sở Y tế 682 chỉ tiêu, Sở LĐTBXH 19 chỉ tiêu), sự nghiệp văn hóa - thông tin 63 chỉ tiêu và sự nghiệp khác 435 chỉ tiêu. Nếu không tính chỉ tiêu sự nghiệp giáo dục-đào tạo và sự nghiệp y tế còn lại chưa phân bổ theo Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 10.12.2009 nêu trên thì các đơn vị đề nghị là 665 chỉ tiêu. 

Chuyển biến trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tại phiên làm việc sáng nay, đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh cũng đã trình bày báo cáo công tác thanh tra kinh tế - xã hội và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2012. Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 105/102 cuộc thanh tra hành chính, đạt 103% kế hoạch năm. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm trong quản lý kinh tế với tổng số tiền hơn 30. 162 triệu đồng và 15.638 m2 đất tại 165 đơn vị, cá nhân; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 22.617 triệu đồng, 14.688 m2 đất; kiến nghị thu hồi khác và chấn chỉnh hơn 7.544 triệu đồng, 950 m2 đất. Đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.852 triệu đồng và 200 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 39 tập thể và 50 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 03 vụ/10 người. 

Công tác thanh tra chuyên ngành được chú trọng thực hiện với 167 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 3.982 cá nhân, tổ chức. Qua đó, đã xử lý 1.771 tập thể, cá nhân; kiến nghị thu hồi, xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu với số tiền hơn 55.659 triệu đồng, kiến nghị thu hồi hơn 158.227 m2 đất, nộp ngân sách nhà nước hơn 7.877 triệu đồng, tịch thu nhiều tang vật vi phạm hành chính. Thời gian qua, cơ quan chức năng cũng đã tổ chức tiếp 9.193 lượt người, tăng 05% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Thanh tra tỉnh và Trị sở Tiếp công dân UBND tỉnh tiếp 408 lượt người, cấp cơ sở tiếp 1.259 lượt người, cấp huyện tiếp 2.629 lượt người, cấp xã tiếp 4.897 lượt người.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, toàn tỉnh đã triển khai 70 cuộc kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng về thi hành pháp luật phòng, chống tham nhũng tại 108 địa phương, đơn vị. Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Qua công tác thanh tra đã phát hiện 03 vụ/ 08 người có dấu hiệu tham nhũng với số tiền 522,58 triệu đồng, thu hồi nộp ngân sách nhà nước 355,98 triệu đồng (Phú Ninh, Thăng Bình). Năm 2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý 10 vụ/ 13 đối tượng tham nhũng; đến nay kết thúc điều tra và chuyển Viện kiểm sát truy tố 04 vụ/04 bị can. Viện kiểm sát các cấp đã truy tố 03 vụ/03 bị can, án mới 02 vụ/03 bị can. Tòa án nhân dân các cấp đã đưa ra xét xử 02 vụ/ 02 bị cáo, thụ lý hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm 01 vụ/ 01 bị cáo. 

Trong phiên làm việc sáng nay, các đại biểu cũng đã nghe nội dung các tờ trình, đề án về khung giá đất và giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013; báo cáo kết quả xét xử và thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh năm 2012; báo cáo kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2012; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; tờ trình về kinh phí chi thường xuyên của HĐND tỉnh năm 2013 và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về kinh phí chi thường xuyên của HĐND tỉnh năm 2013.

Vào cuối phiên làm việc sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 11 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND, Hội thẩm nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2012.

Doãn Hoàng – Nguyên Đoan

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO