Nhiều đóng góp của Hội đồng Lý luận Trung ương trong Tổng kết 30 năm đổi mới

T.B (theo vov.vn) 30/09/2014 14:19

(QNO) - Ngày 29.9 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016) tiến hành Phiên họp thứ 3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đánh giá cao những hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết, các nhóm và Tổ Biên tập Báo cáo tổng kết đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát, hội thảo, tọa đàm khoa học; phối hợp với Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XII chắt lọc hàng chục nghìn trang báo cáo tổng kết của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các nhóm tổng kết và kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Ngày 31.5 vừa qua, Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo kết quả, thảo luận và cho ý kiến về một số vấn đề đặt ra để tiếp tục hoàn thiện Đề cương báo cáo. Tổ Biên tập đã bám sát yêu cầu của Bộ Chính trị và Kết luận của Ban chỉ đạo, hoàn chỉnh Đề cương, xây dựng Đề cương chi tiết và Dự thảo Báo cáo tổng kết.

Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến định hướng tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Báo cáo về 4 vấn đề cơ bản: Nội dung, mức độ, cách trình bày những thành tựu, hạn chế về lý luận; thành tựu, hạn chế về thực tế, nguyên nhân của thành tựu, nguyên nhân của hạn chế trên 9 vấn đề lớn nêu trong Dự thảo Báo cáo. Đánh giá tổng quát ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm qua 30 năm đổi mới, nguyên nhân của thành tựu, hạn chế, khuyết điểm; các bài học lớn qua 30 năm đổi mới. Dự báo những nhân tố tác động đến quá trình tiếp tục đổi mới nêu trong dự thảo Báo cáo. Kiến nghị phương hướng chung, quan điểm chỉ đạo, định hướng những nhiệm vụ chủ yếu để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới.

Ban Chỉ đạo giao cho Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phát biểu của Ban Chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết và Tờ trình Bộ Chính trị.

T.B (theo vov.vn)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều đóng góp của Hội đồng Lý luận Trung ương trong Tổng kết 30 năm đổi mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO