Bà Đỗ Thị Tam (Bình Nguyên, Thăng Bình) không thuộc đối tượng được hỗ trợ làm nhà theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ

TÒA SOẠN |

Báo Quảng Nam nhận được đơn của bà Đỗ Thị Tam ở thôn Liễu Thanh, xã Bình Nguyên (Thăng Bình) về việc xin hỗ trợ làm nhà cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Về vấn đề này, Phòng LĐ-TB&XH huyện Thăng Bình trả lời bà Tam như sau:

Ông Phan Văn Chủy - chồng bà, là người có công với cách mạng, trước đây đã được hỗ trợ làm nhà ở từ nguồn xã hội hóa từ khi ông còn sống. Nay ông đã mất, bản thân bà Tam không phải là người có công với cách mạng nên không thể hỗ trợ làm nhà cho bà theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chỉnh phủ. Bà Tam có con gái là nạn nhân chất độc da cam cũng đã được hỗ trợ làm nhà ở từ nguồn xã hội hóa, nay bà không ở với con gái nữa mà về ở chung với con trai trong một căn nhà khác. Con trai bà lại không thuộc đối tượng nào có thể hỗ trợ làm nhà, vì thế huyện Thăng Bình không thể hỗ trợ làm nhà cho bà như kiến nghị.

TÒA SOẠN