Hỗ trợ quà tết theo quy định chung

TÒA SOẠN |

Bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1(Núi Thành) gửi thư đến Báo Quảng Nam hỏi về chế độ hỗ trợ tiền, quà tết cho bản thân bà và gia đình.

Sở LĐ-TB&XH trả lời bà như sau:

Theo quy định tại Hướng dẫn số 87 ngày 22.1.2018 về tặng quà của Chủ tịch nước và Hướng dẫn số 32 ngày 9.1.2018 về trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà của UBND tỉnh đối với các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, bà Lan (vừa là thương binh 2/4, tù đày, nạn nhân chất độc da cam) chỉ được hưởng một suất hỗ trợ cao nhất. Bà Lan đang thờ cúng 5 liệt sĩ thì được trợ cấp 5 suất thờ cúng liệt sĩ. Trong đó có mẹ ruột của bà vừa là liệt sĩ vừa là Mẹ Việt Nam anh hùng cũng chỉ được trợ cấp 1 suất trợ cấp theo quy định. Trong năm nay, quà bằng hiện vật không được hỗ trợ theo số lượng đối tượng như các năm trước, mà chỉ hỗ trợ 1 suất quà bằng hiện vật cho mỗi hộ người có công (tính theo hộ khẩu). Nếu bà đang thờ cúng liệt sĩ của cả hai bên chồng và bên gia đình bà (tức thờ 2 bàn thờ khác nhau) thì sẽ được nhận 2 suất quà bằng hiện vật của tỉnh hỗ trợ.

TÒA SOẠN