Nhip cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

* Ông Trần Quốc Tuấn ở thôn 7, Tam Tiến (Núi Thành) phản ánh: Ông Phạm Châu Bình trú tại thôn 5, Tam Tiến, tự ý lấy công tơ điện do ông quản lý sử dụng để bán cho một người khác phục vụ vào mục đích nuôi tôm trái phép. Công tơ điện mà ông Tuấn nêu, nguyên được cấp cho cơ sở sản xuất nước đá do ông Tuấn và ông Bình chung vốn làm ăn, do ông Bình đứng tên đăng ký thủ tục xin cấp điện từ năm 2002. Tuy nhiên, sau khi dừng sản xuất và thỏa thuận chia tài sản thanh lý, ông Bình tự ý bán công tơ điện cho một hộ dân khác, thường xuyên cắt điện không cho ông Tuấn sử dụng.

- Vụ việc mà ông Tuấn phản ánh, Tòa soạn đã cử phóng viên gặp ông Phan Vũ Đông Quân - Giám đốc Điện lực Tam Kỳ, để tìm hiểu. Ông Quân cho biết, Điện lực Tam Kỳ đã kiểm tra và lập biên bản kiểm tra sử dụng điện đối với công tơ điện do ông Phạm Châu Bình đứng tên đăng ký. Theo đó, Điện lực Tam Kỳ đã có thông báo tạm ngưng cung cấp điện và chấm dứt hợp đồng mua bán điện đối với hộ ông Phạm Châu Bình. Còn hộ ông Tuấn, Điện lực Tam Kỳ sẽ xem xét và tiến hành lập thủ tục để cấp điện phục vụ việc đóng tàu của ông  trong thời gian sớm nhất.

TÒA SOẠN