55 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp 4 hồ chứa nước

TÙNG CHI |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định đầu tư dự án xây dựng sửa chữa, nâng cấp 4 hồ chứa nước, gồm hồ 3/2 (Duy Xuyên), Nước Rin (Bắc Trà My), Đập Quang (Núi Thành), Đá Chồng (Quế Sơn) với tổng mức đầu tư 55 tỷ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư, thực hiện năm 2022 - 2023 từ nguồn ngân sách Trung ương.

Dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng thực hiện theo các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật cụ thể; thiết kế đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, bố trí thiết bị quan trắc chuyển vị, thấm; lập quy trình vận hành, cắm mốc bảo vệ công trình thủy lợi… theo quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Ngoài ra, sẽ nạo vét lòng hồ chứa Nước Rin với diện tích khoảng 2,8ha; thi công đường kết hợp quản lý vận hành hồ chứa Nước Rin và Đá Chồng (mặt đường rộng 3,5m, nền đường rộng 5,5m thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B).

Khi hoàn thành, dự án sẽ đảm bảo an toàn hồ chứa, bảo vệ dân cư và kết cấu hạ tầng, cung cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, góp phần cải thiện sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo người dân nông thôn thuộc các xã Duy Sơn (Duy Xuyên), Trà Giáp (Bắc Trà My), Tam Nghĩa (Núi Thành), Quế Xuân 2 (Quế Sơn).

TAGS