Bảo tồn 7,5ha sa nhân tím trong lâm phận Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đăk Mi

TRIÊU NHAN |

Ông Nguyễn Văn Tình - Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đăk Mi cho biết, diện tích bảo tồn cây sa nhân tím rộng 7,5ha, tại khoảnh 8, Tiểu khu 688 thuộc xã Phước Kim, huyện Phước Sơn có tỷ lệ sống đạt trên 80%.

Theo đó, từ năm 2018 tới nay, Ban Quản lý (BQL) Rừng phòng hộ Đăk Mi đã tiếp nhận vật tư, phân bón, cây giống và lập kế hoạch triển khai thực hiện trồng bảo tồn chủ động giống cây sa nhân tím trên diện tích bảo tồn rộng 7,5ha, tại khoảnh 8, Tiểu khu 688 thuộc xã Phước Kim, huyện Phước Sơn. Nguồn cây giống sa nhân chủ yếu từ các huyện Phú Ninh, Hiệp Đức và Nam Giang, do Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu (chủ đầu tư) cấp. Tổng số cây giống sa nhân là 18.750 cây, mật độ 2.500 cây/ha, cây cách cây 1,5m, hàng cách hàng 1,6m. Giai đoạn 2018 - 2021, BQL tiếp nhận nguồn kinh phí hợp đồng từ Trung tâm Sâm Ngọc linh và dược liệu Quảng Nam với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Qua nghiệm thu, cây sa nhân tím phát triển tốt, tỷ lệ cây sống trên 80%, chiều cao cây trung bình 50cm, mọc thành từng khóm, chưa phát hiện sâu bệnh. Đến nay, BQL Rừng phòng hộ Đăk Mi cũng đã tham mưu Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương bảo tồn và phát triển cây ba kích tím và dược liệu khác trong lâm phận, với diện tích 1.000ha để triển khai thực hiện.

TAGS