Bổ sung dự án Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La vào quy hoạch thủy lợi tỉnh

M.L |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa thông qua nghị quyết bổ sung dự án Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La vào Quy hoạch thủy lợi tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Cụ thể theo Nghị quyết số 22 ngày 25.6.2022 của HĐND tỉnh, điều chỉnh thời gian thực hiện 2 dự án sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước 3/2 (xã Duy Sơn, Duy Xuyên) và Hồ chứa nước Đập Quang (xã Tam Nghĩa, Núi Thành) từ danh mục công trình tưới cần sửa chữa, nâng cấp giai đoạn đến năm 2030 thành danh mục công trình tưới cần sửa chữa, nâng cấp giai đoạn đến năm 2025.

Bổ sung dự án xây dựng Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La (xã Trà Leng, Nam Trà My) vào Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. Cụ thể, xây dựng mới đoạn tuyến kè dọc bờ sông Leng (xã Trà Leng) nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khu dân cư Bằng La và khu trung tâm hành chính xã Trà Leng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dự án có tổng vốn đầu tư 60 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2023.

TAGS

Bổ sung dự án nâng cấp hồ chứa Nước Rin vào quy hoạch thủy lợi tỉnh

AN BÌNH |

(QNO) - Tại Quyết định 1189, UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa Nước Rin (Bắc Trà My) vào quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Kiểm tra, đánh giá tổng thể an toàn hồ chứa thủy lợi

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa lũ năm 2022.

Đầu tư nâng cấp 3 kênh thủy lợi

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kênh N2-9-6 nam Phú Ninh (xã Tam Hòa, Núi Thành), kênh N10A-8 bắc Phú Ninh (xã Tam An, Phú Ninh) và kênh N9 trạm bơm điện Thanh Quýt (xã Điện Thắng Bắc, Điện Bàn).