Cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho hợp tác xã

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt Dự án “Vận động chính sách hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) tại Quảng Nam” do Tổ chức Agriterra tài trợ.

Mục tiêu dự án nhằm cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho các HTX trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực cho cán bộ Liên minh HTX tỉnh thông qua việc trao đổi, đánh giá chương trình hợp tác phát triển HTX. Liên minh HTX tỉnh làm chủ dự án; Trung tâm Tư vấn - hỗ trợ HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện, tổng kinh phí 148 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp nhà tài trợ, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động dự án chi tiết trên cơ sở nguồn kinh phí đã được phê duyệt; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

TAGS