Cấp 13.200 cây giống cho hội viên nông dân

HOÀI THẢO |

Qua khảo sát xét thấy hội viên nông dân các địa phương trong tỉnh có nhu cầu trồng cây, có đất sản xuất, đồng thời gia đình có nhân công lao động…, Hội Nông dân tỉnh đã vận động Doanh nghiệp tư nhân Tài Nguyên hỗ trợ 13.200 cây giống các loại. 

HND tỉnh phân bổ cây giống cho HND các huyện
HND tỉnh phân bổ cây giống cho HND các huyện

Hội Nông dân tỉnh đã phân bổ số cây giống này đến Hội Nông dân các huyện Thăng Bình, Đại Lộc, Phú Ninh, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn (8.000 cây cau, 5.000 cây mít Thái và 200 cây sao đen) để hỗ trợ hội viên nông dân trồng và chăm sóc, góp phần thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là những cây giống được gieo trồng, chăm sóc, cấy ghép theo đúng quy trình kỹ thuật, đủ độ tuổi và được kiểm định chất lượng, đảm bảo phát triển tốt trước khi giao cho nông dân.

Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo hội nông dân các địa phương được phân bổ cây cần phối hợp với trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng và chăm sóc, cử cán bộ thường xuyên đến kiểm tra quá trình phát triển của cây, kịp thời hỗ trợ xử lý kỹ thuật khi cây bị bệnh hoặc chậm phát triển...

TAGS