Cấp hơn 4,8 tỷ đồng khắc phục công trình thủy lợi

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1508 cấp hơn 4,8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021 cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam để khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra trong năm 2020.

Cụ thể, thực hiện nạo vét bể hút, kênh dẫn các trạm bơm Ái Nghĩa, Thái Sơn, Cẩm Văn, Đông Quảng, La Thọ, Đông Hồ, Vĩnh Điện, Tứ Câu, Cẩm Sa tại huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn. Sửa chữa, khắc phục đập dâng Hương Mao, kênh N2B Bắc Phú Ninh, kênh N5, trạm bơm điện Đông Hồ, kênh chính trạm bơm Vĩnh Điện, kênh N20 Bắc Phú Ninh.

TAGS