Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 16.6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 3855 về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp.

Mục tiêu kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP… gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chuyển đổi số và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu...

Theo kế hoạch, phấn đấu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được thống kê, thẩm định để xếp loại định kỳ theo quy định của Bộ NN&PTNT. Phấn đấu tăng 2 - 3% cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được UBND cấp xã tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Kế hoạch cũng yêu cầu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm được xử lý theo đúng quy định của pháp luật và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

TAGS