Đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021.

Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh nhằm phát hiện và tôn vinh sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng; sản phẩm công nghiệp nông thôn gắn với chương trình OCOP, chương trình khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm tiềm năng của địa phương. Qua đó phát hiện và có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và các điều kiện khác để sản phẩm có thương hiệu và đứng vững trên thị trường.

Đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của cơ sở sản xuất CNNT thuộc các loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Quảng Nam.

Các sản phẩm tham gia bình chọn gồm nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ (nguyên liệu từ gỗ, mây, tre, lá, cói, lục bình, đất, đá, kim loại, sợi các loại, nông sản); nhóm sản phẩm bảo quản, chế biến nông - lâm - thủy sản và thực phẩm (nguyên liệu sản xuất chủ yếu từ sản phẩm nông - lâm - thủy sản sản xuất trên địa bàn Quảng Nam); nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí (sản phẩm hoàn chỉnh được sản xuất từ phụ tùng đến lắp ráp tại Quảng Nam) và nhóm các sản phẩm khác.

Việc bình chọn sản phẩm đáp ứng các tiêu chí về thị trường và khả năng phát triển sản xuất; tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; tiêu chí về tính văn hóa, thẩm mỹ và tiêu chí khác.

Hồ sơ, sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn được tiếp nhận tại Sở Công Thương trước 30.10; kết thúc thi bình chọn trước 30.11; hoàn thành công bố quyết định và tôn vinh sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021 trước 31.12.

TAGS