Đầu tư nâng cấp 3 kênh thủy lợi

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kênh N2-9-6 nam Phú Ninh (xã Tam Hòa, Núi Thành), kênh N10A-8 bắc Phú Ninh (xã Tam An, Phú Ninh) và kênh N9 trạm bơm điện Thanh Quýt (xã Điện Thắng Bắc, Điện Bàn).

Đoạn kênh N2-9-6 nam Phú Ninh được đầu tư nâng cấp có chiều dài 550m (mức đầu tư 1,1 tỷ đồng), đoạn kênh N10A-8 bắc Phú Ninh nâng cấp 640m (800 triệu đồng), kênh N9 trạm bơm điện Thanh Quýt được nâng cấp đoạn từ k0+000 đến k0+550 (900 triệu đồng). Các dự án thực hiện từ năm 2022 - 2024.

Các dự án góp phần nâng cao hiệu quả vận hành khai thác của hệ thống kênh mương, đảm bảo ổn định cấp nước phục vụ tưới cho 120ha đất sản xuất nông nghiệp của xã Tam Hòa, hơn 111ha đất sản xuất nông nghiệp của xã Tam An, 49ha đất sản xuất nông nghiệp của xã Điện Thắng Bắc và phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).

TAGS