Đề nghị thủy điện xả nước về hạ du sông Thu Bồn đến cuối vụ hè thu

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 19.8, UBND tỉnh có Công văn 5428 đề nghị Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3, Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 4 và Công ty CP Thủy điện Đăk Mi vận hành nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đến cuối vụ hè thu năm 2021.

UBND tỉnh đánh giá cao các chủ đập thủy điện Sông Tranh 2, Sông Tranh 3, Sông Tranh 4 và Đăk Mi 4 đã vận hành xả nước góp phần cải thiện đáng kể nguồn nước ngọt cho vùng hạ du sông Thu Bồn, kịp thời đáp ứng nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

Để tiếp tục đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp đến hết mùa cạn năm 2021, UBND tỉnh đề nghị các chủ đập thủy điện Sông Tranh 2, Sông Tranh 3, Sông Tranh 4 và Đăk Mi 4 tổ chức vận hành xả nước về hạ du sông Thu Bồn.

Cụ thể, nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 thực hiện vận hành từ ngày 19.8 đến 25.8, mỗi ngày vận hành liên tục 10 giờ, lưu lượng trung bình tối thiểu đạt 40m3/s (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật). Từ ngày 26.8 trở đi, thực hiện vận hành đảm bảo mực nước hồ không thấp hơn mực nước chết (cao trình 140m).

Nhà máy thủy điện Sông Tranh 3 vận hành liên tục với lưu lượng xả về hạ du bằng với lưu lượng về hồ. Nhà máy thủy điện Sông Tranh 4 vận hành liên tục các cửa van đập tràn với lưu lượng xả nước về hạ du bằng với lưu lượng về hồ.

Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4 sau khi vận hành đảm bảo dòng chảy tối thiểu sau đập về hạ du sông Vu Gia theo quy định của Quy trình 1865, thực hiện vận hành xả nước qua phát điện về hạ du sông Thu Bồn với lưu lượng lớn nhất có thể và đảm bảo đến ngày 31.8 đưa mực nước hồ về cao trình 240,5m.

TAGS