Dự kiến chi hơn 75 tỷ đồng hỗ trợ phát triển ngành nghề và làng nghề nông thôn

NHÃ PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 15/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Sở NN&PTNT và các ngành liên quan để thông qua nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12 về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Sở NN&PTNT và các ngành liên quan. Ảnh: N.P
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Sở NN&PTNT và các ngành liên quan. Ảnh: N.P

Theo nội dung dự thảo đề án, giai đoạn 2023 - 2025, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn xấp xỉ 75,2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh khoảng 36 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện gần 11,7 tỷ đồng, vốn lồng ghép và huy động các nguồn khác gần 27,5 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí trên chủ yếu hỗ trợ di dời các cơ sở ngành nghề nông thôn đang hoạt động trong khu dân cư, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường tại cơ sở ngành nghề nông thôn; hỗ trợ lãi suất vốn vay để các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ cá thể mua nguyên vật liệu, đầu tư nhà xưởng, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ; hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng theo quy định hiện hành; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn, làng nghề...

Nhiều làng nghề nông thôn cần được hỗ trợ để có điều kiện phát triển sản xuất - kinh doanh. Ảnh: N.P
Nhiều làng nghề nông thôn cần được hỗ trợ để có điều kiện phát triển sản xuất - kinh doanh. Ảnh: N.P

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và lãnh đạo các ngành liên quan cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo đề án. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo đề án là Sở NN&PTNT tập trung tiến hành các bước tiếp theo để sớm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét tại Kỳ họp thứ 12 sắp tới.

TAGS