Giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp ở Quảng Nam là 6.000 đồng/kg

CHÂU NỮ |

(QNO) – UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1717 quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp (bằng tiền) năm 2021 trên địa bàn Quảng Nam là 6.000 đồng/kg.

Giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp ở Quảng Nam là 6.000 đồng/kg (ảnh minh họa). Ảnh: C.N
Giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp ở Quảng Nam là 6.000 đồng/kg (ảnh minh họa). Ảnh: C.N
Quyết định nêu rõ, Cục Thuế chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện nghĩa vụ về thuế sử dụng đất nông nghiệp theo mức giá quy định nêu trên.

Theo Thông tư số 89 (ngày 9.11.1993) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74 (ngày 25.10.1993) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp là đất chuyên nuôi trồng thủy sản hoặc vừa nuôi trồng thủy sản vừa trồng trọt, về cơ bản không sử dụng vào mục đích khác, bao gồm: ruộng, mặt nước, đầm, hồ, ao, chuôm, ngòi, rạch, sông cụt... đã bao ngăn và có chủ sử dụng; đất trồng cỏ chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp là đất đã giao cho chủ sử dụng vào trồng có thể chăn nuôi; đất trồng rừng chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp là đất rừng có chủ trồng, chăm sóc, khai thác và đất vườn rừng liền nhà.

Những loại đất không phải chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp là hồ chứa nước cho nhà máy thủy điện có kết hợp dịch vụ du lịch và nuôi trồng thủy sản; hồ, đầm vừa dùng vào kinh doanh, du lịch, dịch vụ... có kết hợp nuôi trồng thủy sản; nuôi cá lồng ở hồ, đầm, sông; đất do Chính phủ, UBND các cấp cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuê dùng vào sản xuất nông nghiệp đã thu tiền thuê đất (có bao hàm cả thuế sử dụng đất nông nghiệp), trừ UBND xã cho thuê đất dành cho nhu cầu công ích của xã.

TAGS