Giai đoạn 2018 - 2023, Phú Ninh có 22.651 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi

N.Đ |

(QNO) - Sáng nay 15/9, Hội Nông dân huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2018 - 2023.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Phú Ninh trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2018 - 2023. Ảnh: N.Đ
Hội Nông dân huyện Phú Ninh trao giấy khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2018 - 2023. Ảnh: N.Đ

Trong 5 năm qua, Phú Ninh có 45.755 lượt hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, tỷ lệ đăng ký bình quân hằng năm chiếm 70,13% so với tổng số hộ nông dân toàn huyện (9.417/13.428 hộ).

Trên cơ sở đó, các cấp hội đã bình xét và tôn vinh 22.651 lượt hộ, tăng bình quân hằng năm 3 - 5% so với giai đoạn trước. Trong đó, cấp trung ương 35 lượt hộ, cấp tỉnh 815 lượt hộ, cấp huyện 5.762 lượt hộ và cấp cơ sở 16.039 lượt hộ.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đánh giá, chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, thu hút nhiều lao động, thu nhập hằng năm từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi đã khuyến khích, động viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, tạo nhiều việc làm ở nông thôn bằng nhiều hình thức: giúp về vốn, giống, ngày công lao động, về cách làm ăn…

Cụ thể, các cấp hội đã vận động các hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tạo việc làm tại chỗ cho 2.550 lao động tại địa phương, trực tiếp giúp 110 hộ nông dân thoát nghèo và giúp gần 200 hộ nghèo, cận nghèo cải thiện điều kiện nhà ở và có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất.

Thực hiện vai trò “bà đỡ”, Hội Nông dân huyện Phú Ninh không ngừng huy động tạo nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Đến nay, tổng nguồn vốn hội quản lý cho vay hơn 9,3 tỷ đồng với 210 hộ vay (huyện hơn 2,9 tỷ đồng, tỉnh hơn 5 tỷ đồng và trung ương hơn 1,3 tỷ đồng).

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2018 - 2023, dịp này UBND huyện Phú Ninh tặng giấy khen 8 cá nhân; Hội Nông dân huyện tặng giấy khen 25 cá nhân và cấp giấy chứng nhận “Hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp huyện” giai đoạn 2018 - 2023 cho 1.186 hộ hội viên.

Giai đoạn 2023 - 2028, Hội Nông dân huyện Phú Ninh đặt mục tiêu hằng năm có hơn 70% hộ nông dân đăng ký phấn đấu và hơn 50% hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.

Đến năm 2028, tỷ lệ bình quân hộ sản xuất - kinh doanh giỏi cấp trung ương đạt 5%, cấp tỉnh 15%, cấp huyện 25% và cấp cơ sở 55%. Có ít nhất 8 mô hình kinh tế về liên kết theo chuỗi, hợp tác của các hộ sản xuất - kinh doanh giỏi có hiệu quả do hội nông dân vận động thực hiện.

TAGS