Giải quyết vướng mắc hồ sơ đất đai

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 4534 yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết vướng mắc về hồ sơ đất đai.

UBND tỉnh yêu cầu, đối với các trường hợp có hồ sơ sổ đăng ký ruộng đất được lập theo Chỉ thị số 299 (ngày 10.11.1980) của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được phê duyệt thì tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 1, Công văn số 788 (ngày 9.2.2021).

Đối với các trường hợp không có hồ sơ về đất đai, nếu có các hồ sơ khác chứng minh hộ dân sử dụng đất ổn định, lâu dài trước ngày 15.10.1993, như có trong danh sách xã viên hợp tác xã thời kỳ từ năm 1975 đến trước 15.10.1993; có sổ hộ khẩu xác nhận sinh sống trên địa bàn cấp xã giai đoạn 1975 đến trước ngày 15.10.1993 do cơ quan công an cung cấp, giấy tờ liên quan khác chứng minh được hộ gia đình sinh sống ổn định từ trước ngày 15.10.1993; các loại giấy tờ nêu trên nếu được hội đồng từ cấp xã, huyện xác nhận, Sở Tài nguyên và môi trường thẩm tra thống nhất trình UBND tỉnh phê duyệt thì được xem như hồ sơ đất đai được xác lập trước ngày 15.10.1993 để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác định hạn mức sử dụng đất theo quy định.

Thống nhất dừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Thăng Bình triển khai thực hiện theo hình thức thành lập hội đồng của huyện xác nhận nguồn gốc đất theo Thông báo số 160 (ngày 10.3.2017) của Tỉnh ủy. Các trường hợp đã ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng trên nhưng chưa giao cho họ thì phải hủy để làm lại quy trình.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường hướng dẫn cụ thể tên danh mục hồ sơ đất đai chứng minh cho việc sử dụng đất ổn định, lâu dài trước ngày 15.10.1993 để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ. Đồng thời có hướng dẫn các bước xác lập hồ sơ, tổ chức xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để địa phương liên quan biết thực hiện.

TAGS