Hội An công bố hết dịch viêm da nổi cục trên trâu bò

PHAN SƠN |

UBND TP.Hội An vừa ban hành quyết định công bố hết dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò tại xã Cẩm Thanh và phường Thanh Hà kể từ ngày 14.6; tại phường Cẩm Nam và xã Cẩm Hà kể từ ngày 30.6.2021.

 UBND thành phố cũng giao Phòng Kinh tế, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, UBND các xã, phường nói trên và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục quản lý, giám sát các hộ chăn nuôi gia súc theo quy định của Luật Thú y và các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành; chú trọng tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. UBND TP.Hội An cũng quyết định hỗ trợ 42 triệu đồng để Phòng Kinh tế mua 1.200 liều vắc xin tiêm phòng cho trâu bò trên địa bàn.

TAGS