Hội An xây dựng tổ khuyến nông cộng đồng

PHAN SƠN |

UBND TP.Hội An vừa ban hành Kế hoạch xây dựng tổ khuyến nông cộng đồng cấp thôn trên địa bàn giai đoạn 2022 - 2025.

Hội An thành lập các tổ khuyến nông cộng đồng để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nôn ở cơ sở và chương trình xây dựng nông thôn mới.Ảnh: Phan Sơn
Hội An thành lập các tổ khuyến nông cộng đồng để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nôn ở cơ sở và chương trình xây dựng nông thôn mới.Ảnh: Phan Sơn

Thành phần của các tổ gồm khuyến nông viên cơ sở; cán bộ, công chức xã/phường được phân công phụ trách thôn; cán bộ thôn/khối phố; đại diện các tổ chức chuyên môn, chính trị, xã hội, đoàn thể, tổ chức kinh tế địa phương, nông dân sản xuất giỏi, chủ trang trại sản xuất nông nghiệp; những người có tâm huyết nghề nông và tham gia với tinh thần tự nguyện.

Mỗi tổ có tối thiểu 5 thành viên. Kinh phí hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng được bố trí từ nguồn do ngân sách cấp theo các nhiệm vụ được giao, từ các hoạt động liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân, tham gia các chương trình, đề tài, dự án và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Việc thành lập tổ khuyến nông cộng đồng tại Hội An nhằm tăng cường công tác khuyến nông cơ sở theo hướng hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho nông dân, dựa trên các nhiệm vụ trọng tâm như chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiên tiến; hỗ trợ hình thành phát triển hợp tác xã; thông tin thị trường, liên kết sản xuất, đa dạng hóa chức năng và phương thức hoạt động khuyến nông.

TAGS