Hội Nông dân tỉnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân

VĂN SUNG – HOÀI THẢO |

Sáng 22.12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04 ngày 31.3.2011 của Hội Nông dân tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền của Hội Nông dân các cấp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Tặng Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh cho Hội Nông dân các huyện Tây Giang, Phú Ninh, Quế Sơn, Thăng Bình.
Tặng Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh cho Hội Nông dân các huyện Tây Giang, Phú Ninh, Quế Sơn, Thăng Bình.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nhiều khó khăn cho nông dân trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tuy nhiên, Hội Nông dân tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương triển khai nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp – nông dân – nông thôn.

Năm 2021, toàn tỉnh có hơn 158.000 hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, đạt 116% kế hoạch. Tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các hộ sản xuất kinh doanh giỏi với nông dân nghèo đã trở thành hoạt động thường xuyên.

Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh) cung ứng hơn 37.000 cây giống ăn quả và hỗ trợ nông dân 113 xã của 11 huyện trên địa bàn tỉnh 5.408 tấn phân bón trả chậm các loại; tổ chức 90 lớp dạy nghề cho gần 2.900 lao động nông thôn. Các nguồn vốn ủy thác, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh được triển khai đến hội viên hiệu quả, đúng mục đích...