Hơn 120ha lúa bị bệnh đạo ôn lá và khô vằn gây hại

NHÃ PHƯƠNG |

Những ngày qua, bệnh đạo ôn lá phát sinh và gây hại rải rác trên nhiều cánh đồng lúa đông xuân ở hầu hết địa phương với tỷ lệ bệnh trung bình 1 - 3%, nơi cao 5 - 10%. 

Theo số liệu thống kê của Chi cục Trồng trọt & bảo vệ thực vật Quảng Nam, đến nay toàn tỉnh đã có 76,5ha lúa bị nhiễm loại bệnh này, tăng 67,4ha so với cùng kỳ năm ngoái. Những địa phương có diện tích lúa nhiễm bệnh đạo ôn lá nhiều là Điện Bàn 34ha, Thăng Bình 21ha. Bệnh gây hại trên các giống lúa KD18, Bắc Thịnh, 13/2, ĐV108, Xi23, TBR225.

Trong khi đó, bệnh khô vằn cũng xuất hiện và gây hại 44,5ha lúa đang trong giai đoạn đứng cái - trổ bông ở Thăng Bình, Nông Sơn, Điện Bàn, Phú Ninh, Tam Kỳ, Đại Lộc… với tỷ lệ bệnh trung bình 6 - 10%, nơi cao 15 - 20%, cục bộ có vùng 30%. Bệnh này chủ yếu gây hại trên những ruộng lúa ở các khu vực trũng thấp, sạ dày, bón thừa đạm.

TAGS