Hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng mỗi năm 10 - 16%

M.NHI - T.ĐAN |

(QNO) - Sáng nay 7.12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị.

 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ 

Trong 20 năm qua, kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động. Trong đó, HTX thuộc lĩnh vực vận tải và thương mại, dịch vụ tăng mạnh.

Đến cuối năm 2021, cả nước có 9.316 HTX, 16 liên hiệp HTX, 44.226 tổ hợp tác, thu hút gần 3 triệu thành viên tham gia. Tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt 55 - 80%.

Theo đánh giá, tuy số lượng, thành viên và lao động của HTX phi nông nghiệp thấp hơn (chiếm 30%) nhưng lại chiếm tỷ lệ cao hơn về vốn điều lệ, giá trị tài sản, doanh thu và thu nhập bình quân so với HTX nông nghiệp.

Liên minh HTX Việt Nam cho biết, mục tiêu đến năm 2030, số lượng các loại hình kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng trưởng từ 10 - 16%/năm; cả nước có khoảng 250 nghìn tổ hợp tác, 26 nghìn HTX, 70 liên hiệp HTX; thu hút 8 triệu thành viên và tạo việc làm cho 5 triệu lao động thường xuyên...

TAGS

Tập trung hỗ trợ phát triển mô hình hợp tác xã

VĂN SỰ |

Chiều qua 13.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trên địa bàn Quảng Nam. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh tham dự.

Tiếp sức cho hợp tác xã

CÔNG TÚ - VĂN TÍNH |

Kinh tế hợp tác, hợp tác xã sẽ được tiếp sức để tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động nhằm giữ vững vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Động lực mới từ hợp tác xã

VIỆT NGUYỄN |

Hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện Núi Thành thời gian qua đã tạo động lực phát triển chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) và xây dựng nông thôn mới.