Khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo quy định về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia

NGUYỄN SỰ |

(QNO) - Sáng nay 22.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Sở NN&PTNT và một số sở, ban ngành liên quan để nghe báo cáo nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 11 sắp tới về “Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp. Ảnh: N.S
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp. Ảnh: N.S

Lãnh đạo Sở NN&PTNT cho biết, theo dự thảo đề án, hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất gồm: hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ và các nội dung hỗ trợ khác.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ hợp tác, tổ khuyến nông cộng đồng, người lao động, hộ gia đình, cá nhân liên quan tham gia quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Quảng Nam. Phạm vi thực hiện gồm 3 khu vực: địa bàn đặc biệt khó khăn, địa bàn khó khăn và các xã, thị trấn còn lại.

Đại diện các sở, ban ngành tham gia góp ý hoàn chỉnh dự thảo đề án. Ảnh: N.S
Đại diện các sở, ban ngành góp ý hoàn chỉnh dự thảo đề án. Ảnh: N.S

Nội dung hỗ trợ chủ yếu là về giống cây trồng - con vật nuôi, các loại vật tư, tư vấn xây dựng liên kết, khảo sát đánh giá tiềm năng phát triển chuỗi giá trị, đánh giá thị trường và phương án phát triển thị trường, tập huấn kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất, hỗ trợ vật tư làm nhà xưởng sản xuất và mua sắm máy móc, hỗ trợ chi phí để phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và thiết lập mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm, quảng bá xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa và dịch vụ...

Nông dân cần hỗ trợ nhiều mặt trong việc đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm. Ảnh: N.S
Nông dân cần được hỗ trợ nhiều mặt trong việc đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm. Ảnh: N.S

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho rằng, đề án trên có ý nghĩa hết sức quan trọng, khi được HĐND tỉnh thông qua và tiến hành áp dụng sẽ tác động trực tiếp đến phát triển sản xuất nông nghiệp của nhiều thành phần kinh tế cũng như góp phần xây dựng thành công mô hình nông thôn mới, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo đề án là Sở NN&PTNT cần tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương bổ sung những ý kiến đóng góp, sớm hoàn chỉnh nội dung dự thảo để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét.

TAGS