Lãi hơn 2,2 triệu đồng/sào từ trồng cây sen trên đất lúa kém hiệu quả

VĂN PHIN |

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành vừa tổ chức hội thảo mô hình trồng cây sen trên đất lúa kém hiệu quả tại xã Tam Mỹ Đông.

Trồng sen trên đất lúa kém hiệu quả. Ảnh: V.P
Trồng sen trên đất lúa kém hiệu quả. Ảnh: V.P

Mô hình thực hiện trên diện tích 1,6ha đất trồng lúa kém hiệu quả tại thôn Trà Tây (xã Tam Mỹ Đông) với giống sen hồng. Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ 50% giống, vật tư.

Trong vụ hè thu 2023, cây sen được xuống giống vào tháng 5, tháng 6 dương lịch và thu hoạch vào tháng 8, tháng 9 dương lịch. Qua thực tế, cây sen trong mô hình phát triển tốt và cho năng suất 135kg hạt sen/sào, bán với giá 40.000 đồng/kg, tổng thu là 5,4 triệu đồng/sào; trừ chi phí, có lãi hơn 2,2 triệu đồng/sào. So với trồng cây lúa trên cùng chân đất chỉ có lãi 420.000 đồng/sào.

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành đánh giá: Mô hình trồng cây sen đã cho năng suất cao trên diện tích sản xuất lúa thấp trũng, lầy kém hiệu quả. Mô hình cần được tiếp tục duy trì và nhân rộng ra địa bàn.

TAGS