Năng suất bắp vụ hè thu 2023 tăng 2 tạ/ha

NHÃ PHƯƠNG |

(QNO) - Vụ hè thu 2023, nông dân trên địa bàn 18 huyện, thị xã, thành phố gieo trồng tổng cộng 4.911ha bắp các loại. Số diện tích này đang trong giai đoạn quả già và thu hoạch.

Dự tính, vụ hè thu 2023 này năng suất bắp bình quân của tỉnh đạt khoảng 51 tạ/ha.
Vụ hè thu 2023 năng suất bắp bình quân của tỉnh ước đạt khoảng 51 tạ/ha. Ảnh: N.P

Theo Chi cục Trồng trọt & bảo vệ thực vật Quảng Nam, đến thời điểm này nông dân đã thu hoạch 3.395/4.911ha bắp. Qua thống kê ban đầu tại nhiều địa phương, năng suất bắp bình quân của tỉnh ước đạt khoảng 51 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm ngoái.

TAGS