Núi Thành hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng cho nông dân sản xuất đông xuân

VĂN PHIN |

Theo Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành, đến nay UBND huyện đã hỗ trợ hơn 22,8 tấn giống lúa, hơn 39 tấn phân NPK, 4.497 gói thuốc diệt chuột cho nông dân 17/17 xã, thị trấn trong huyện sản xuất lúa vụ đông xuân 2021 - 2022.

Tổng kinh phí vật tư, phân bón hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng. UBND các xã, thị trấn đã kịp thời phân phối giống lúa, vật tư hỗ trợ đến hộ nông dân để sạ cấy lúa đông xuân đúng lịch thời vụ. Ngoài ra, Phòng NN&PTNT huyện cũng hỗ trợ kinh phí cho nông dân có nhu cầu đóng giếng bơm chống hạn với mức 2,1 triệu đồng/trường hợp.

Vụ đông xuân 2021 - 2022, huyện Núi Thành sạ cấy 4.200ha lúa theo kế hoạch. Đến nay, nông dân đã cơ bản cày ải xong toàn bộ diện tích và đang khẩn trương chuyển phân ra đồng, ngâm ủ giống để sạ trà đầu lúa chính vụ từ ngày 30.12.2021 theo lịch thời vụ của Sở NN&PTNT.

Hiện một số xã miền núi của huyện đã sạ cấy ở các ruộng lúa ăn nước trời, tuy nhiên, mưa lớn những ngày qua khiến khoảng 55ha lúa ở các xã Tam Trà, Tam Mỹ Tây, Tam Mỹ Đông bị trôi giống, có khả năng bị mất trắng.

TAGS