Phấn đấu đến 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp Quảng Nam đạt bình quân 3,5%/năm

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 31/10, Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phấn đấu đến 2045, nông dân và cư dân nông thôn văn minh, phát triển toàn diện, có thu nhập cao.
Quảng Nam phấn đấu đến năm 2030 có 90% số xã đạt chuẩn NTM. Ảnh: N.P

Chương trình đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và bền vững, có khả năng cạnh tranh cao, kết cấu hạ tầng hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với quy hoạch và định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn ngày được nâng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM); dân trí được nâng cao, hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường, trong sạch, vững mạnh.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp đạt bình quân 3,5%/năm; năng suất lao động nông nghiệp tăng bình quân 5,5-6%/năm. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn đạt bình quân hơn 10%/năm.

Diện tích rừng gỗ lớn chiếm hơn 30% diện tích rừng sản xuất (45.000ha); trong đó, rừng bền vững theo tiêu chuẩn, tiêu chí của quản trị rừng quốc tế (FSC) đạt hơn 20% diện tích rừng sản xuất (30.000ha). Tỷ lệ che phủ rừng đạt 62%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định đạt 90%.

Phấn đấu có 90% số xã đạt chuẩn NTM; bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn từ 18-18,5 tiêu chí/xã, có 60% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 30% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 90% thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu (trong đó, miền núi đạt 70%); 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM (trong đó, có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu). Phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí tỉnh NTM.

Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt hơn 96%. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 20%; bình quân hằng năm đào tạo nghề cho khoảng 5.000 lao động nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 2 lần so với năm 2020.

Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng ngành nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, gắn kết chặt chẽ với thị trường trong và ngoài nước, công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản hiện đại, xuất khẩu nhiều loại nông sản hàng đầu thế giới.

Nông dân và cư dân nông thôn văn minh, phát triển toàn diện, có thu nhập cao. Nông thôn hiện đại, có điều kiện sống tiệm cận với đô thị, môi trường sống xanh - sạch - đẹp, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc.

TAGS