Phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả

H.L |

Theo UBND huyện Đại Lộc, giai đoạn 2015 - 2020, địa phương có 175 trang trại, gia trại trồng trọt, chăn nuôi, nhiều mô hình sản xuất lâm nghiệp, mô hình kinh tế tổng hợp mang hiệu quả và giá trị kinh tế cao.

Toàn huyện có 24 HTX nông, lâm, ngư nghiệp, trong đó có 6 HTX mới thành lập là HTX Duy Đại Sơn - Đại Tân; HTX Lâm Phong - Đại Quang; HTX Đại Đồng Phát - Đại Đồng; HTX Tân Hưng Phát - Đại Sơn; HTX Tân Phú Quý - Đại Hiệp; HTX Đại Lộc Phát - Đại Tân.

Đại Lộc có 39 tổ hợp tác (THT), trong đó một số THT hoạt động hiệu quả cao như: THT sản xuất bánh tráng Đại Tân, THT nuôi trồng Tuấn Khanh - Đại Đồng. Toàn huyện hình thành 30 tổ dịch vụ hỗ trợ nông dân chăn nuôi bò, nuôi dê, trồng sen nuôi cá hay tổ dịch vụ sản xuất rau sạch, dịch vụ làm đất, thu hoạch...

Nhiều nông dân đã mạnh dạn nghiên cứu, tìm tòi ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao như ông Nguyễn Đức Cương (Đại Đồng); HTX chăn nuôi Trúc Hà (Đại Sơn); ông Phạm Ngọc Thành; ông Phạm Văn Phong (Đại Quang); bà Trần Thị Thu Vân (thị trấn Ái Nghĩa); ông Trần Công Thôi (Đại Nghĩa)...

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ phát triển vùng cây ăn quả có liên kết tiêu thụ định hướng kết hợp du lịch nông nghiệp; hỗ trợ phát triển các cơ sở chăn nuôi tập trung đảm bảo an toàn sinh học; hỗ trợ phát triển các mô hình trồng rau hữu cơ, rau sạch. Hỗ trợ cơ chế tích tụ ruộng đất, mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm...

TAGS