Quế Sơn đào tạo nghề nông nghiệp cho 136 lao động nông thôn

MAI LINH |

Năm 2021, UBND huyện Quế Sơn chỉ đạo ngành nông nghiệp huyện phối hợp với Trung tâm Dạy nghề & hỗ trợ nông dân tỉnh và chính quyền các xã Quế Phú, Quế Phong, Quế Long mở 4 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 136 lao động nông thôn. 

Nội dung các lớp đào tạo nghề nêu trên chủ yếu chuyển giao kỹ thuật nhân giống cây ăn quả; kỹ thuật nuôi, nhận biết và điều trị bệnh cho trâu, bò… Tổng kinh phí UBND huyện Quế Sơn hỗ trợ thực hiện chương trình này là 130 triệu đồng.

Được biết, trong năm nay, các ngành chuyên môn của Quế Sơn cũng mở 82 lớp tập huấn hướng dẫn những gói kỹ thuật sản xuất lúa tiên tiến và biện pháp phòng trừ, xử lý nguồn bệnh khảm lá trên cây sắn cho 5.140 lượt nông dân.

TAGS