Quế Sơn vận động người chăn nuôi mua 1.518 liều vắc xin viêm da nổi cục tiêm phòng cho trâu, bò

VĂN SỰ |

Mặc dù thời gian qua cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương của huyện Quế Sơn tích cực triển khai nhiều biện pháp nhưng dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn phát sinh, gây hại. 

Theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay dịch cúm A/H5N1 xảy ra ở 2 xã Quế Mỹ và Quế Xuân 1 khiến 4.000 con vịt mắc bệnh, chết phải tiêu hủy bắt buộc. Ngoài ra, bệnh viêm da nổi cục cũng xuất hiện tại 7/13 xã, thị trấn làm 50 con trâu, bò bị nhiễm bệnh, trong đó có 17 con bò bị chết với tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 1,6 tấn.

Nhằm hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, UBND huyện Quế Sơn chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai các biện pháp tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường và vận động người chăn nuôi tự mua 1.518 liều vắc xin viêm da nổi cục tiêm phòng cho đàn trâu, bò. Trong đó, nhiều nhất là Quế Mỹ và Quế Phú mỗi xã tiêm 400 liều, thị trấn Hương An tiêm 230 liều, xã Quế Phong tiêm 200 liều...

Ngoài ra, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Quế Sơn cũng đang tập trung triển khai tiêm vắc xin đợt 1 năm 2022 cho đàn gia súc, gia cầm tại 13 xã, thị trấn. Theo thống kê, đến nay đã tiêm được 9.508 liều vắc xin dịch tả lợn (đạt 62,2% tổng đàn) và 6.890 liều vắc xin lở mồm long móng cho trâu, bò (đạt 58,3% tổng đàn).

TAGS