Quy định mức hỗ trợ phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

VĂN PHIN |

Theo đề nghị của Sở NN&PTNT, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức kinh phí hỗ trợ trong phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo Quyết định số 793/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, hỗ trợ trực tiếp 25 nghìn đồng/kg heo hơi đối với heo con, heo thịt; 30 nghìn đồng/kg heo hơi đối với heo nái, heo đực giống cho người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại; hỗ trợ 8 nghìn đồng/kg heo hơi đối với heo con, heo thịt, 10 nghìn đồng/kg heo hơi đối với heo nái, heo đực giống cho các doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa; hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi với mức 200 nghìn đồng/người/ngày làm việc; 400 nghìn đồng/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.