Quyết liệt ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H5N8 xâm nhiễm vào địa bàn Quảng Nam

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Hôm nay 8.7, UBND tỉnh ban hành Công văn 4179 yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H5N8 xâm nhiễm vào địa bàn Quảng Nam.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm theo quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của Bộ NN&PTNT và của tỉnh.

Tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; kiểm tra nghiêm ngặt việc nhập gia cầm giống do các tổ chức, chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo, khôi phục sản xuất sau thiên tai hỗ trợ.

Tuyên truyền vận động người chăn nuôi mua vắc xin tiêm phòng bệnh cúm do các chủng vi rút A/H5 gây bệnh cho đàn gia cầm đảm bảo tỷ lệ tiêm đạt hơn 80% tổng đàn có nguy cơ và tiêm đầy đủ loại vắc xin phòng bệnh khác cho đàn gia cầm; đồng thời chủ động mua vắc xin tiêm phòng bệnh cúm gia cầm A/H5N8 cho đàn gia cầm khi có phát sinh ổ dịch trên địa bàn, không chờ hỗ trợ của Nhà nước.

Tăng cường giám sát lâm sàng tại những nơi có nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm các trường hợp gia cầm mắc bệnh để có giải pháp ứng phó kịp thời. Trường hợp phát hiện gia cầm có kết quả dương tính với vi rút cúm A/H5N8, gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh do các chủng vi rút cúm A/H5, cần xử lý tiêu hủy triệt để, tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và thú y chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực (vắc xin nguồn dự trữ, vật tư, dụng cụ, hóa chất) để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm. Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh theo quy định; xuất hóa chất, vắc xin từ nguồn dự trữ để hỗ trợ các địa phương thực hiện xử lý khẩn cấp ổ dịch nhằm khống chế kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng...

TAGS