Tăng cường các biện pháp phòng chống hạn, xâm nhập mặn

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/2020 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước và nhiễm mặn năm 2020 trên địa bàn.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT căn cứ các nội dung chỉ đạo của Bộ NN&PTNT tại Công văn số 2.350 ngày 1.4.2020 và tình hình thực tế của tỉnh để có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, tổng hợp và báo cáo thông tin tình hình nguồn nước, ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn tỉnh về Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

TAGS