Tăng cường quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Công văn 2122 gửi các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thăng Bình, Núi Thành, Điện Bàn, Tam Kỳ, Duy Xuyên, Hội An, Quế Sơn, Đại Lộc về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống bão lũ năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có đê tập trung triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15 ngày 25.11.2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

UBND các địa phương nói trên tổng kiểm tra đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều, phát hiện hư hỏng, yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, xử lý; đồng thời lập phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa bão lũ năm 2021. Gửi báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê và phương án hộ đê năm 2021 về Sở NN&PTNT trước ngày 20.5.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đê, duy tu bảo dưỡng chống xuống cấp hệ thống đê điều, đảm bảo kịp thời đưa công trình vào chống lũ năm 2021. Chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đê, đặc biệt là các vị trí đê xung yếu. Chuẩn bị sẵn sàng tổ chức phương án hộ đê, phương án ứng phó trong điều kiện có bão lũ lớn, kể cả trường hợp lũ vượt tần suất thiết kế.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương liên quan nghiên cứu Thông tư số 54 ngày 27.12.2013 của Bộ NN&PTNT về việc hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê và các văn bản pháp luật có liên quan. Tham mưu UBND tỉnh bổ sung nguồn kinh phí để lập hồ sơ trình Bộ NN&PTNT phê duyệt phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm các vi phạm tập kết vật liệu với quy mô lớn trên bãi sông, xây dựng công trình, nhà xưởng trái phép trên bãi sông và lấn chiếm lòng sông gây cản trở thoát lũ...

Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương xem xét, ưu tiên bố trí kinh phí để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đê điều. Đầu tư củng cố, nâng cấp, duy tu hệ thống đê điều và xử lý các trọng điểm đê điều xung yếu nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình liên quan đến đê điều và có phương án bảo đảm an toàn cho công trình khi có bão lũ.

TAGS