Tạo điều kiện thuận lợi giúp tiêu thụ nông sản cho nông dân

T.LỘ |

(QNO) - Sở Công Thương Quảng Nam vừa triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08 ngày 25.5.2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp tiêu thụ nông sản cho nông dân trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Sở Công Thương tạo điều kiện thuận lợi nhất trong vận chuyển, lưu thông để tiêu thụ tại thị trường trong nước.
Nông dân khó tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Ảnh: T.LỘ

Sở Công Thương có nhiệm vụ phối hợp các đơn vị chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ tiêu thụ hàng hóa nông sản; vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất nói chung, các mặt hàng nông sản nói riêng khi lưu thông qua các tỉnh, thành phố theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời thực hiện một số giải pháp nhằm hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong vận chuyển, lưu thông để tiêu thụ tại thị trường trong nước một cách hiệu quả đối với sản lượng lớn các mặt hàng nông sản của các địa phương đã, đang và sắp vào vụ thu hoạch.

TAGS